Student Login

Leader Board

Rank Name Total Point
1 Suresh kumar 1723.17
2 Kamal lochan 1645.47
3 Ayyappa 1541.86
4 SOURAV MODAK 1373.80
5 Yuvasaik kumar 1343.14
6 Souvik saha 1308.09
7 Govinda behara 1292.42
8 VIVEK KUMAR 1231.70
9 Neelanjna sharma 1203.01
10 Deepak Kumar 1172.26